cách gỡ cài đặt twrp


Câu trả lời 1:

Cả hai phương pháp đều hoạt động tốt.

  1. Phục hồi chứng khoán nhấp nháy thông qua khôi phục TWRP là điều đơn giản nhất bạn có thể làm. Chỉ cần khởi động lại để khôi phục. Nhấp vào Cài đặt… .. tệpIMG… ..tìm kiếm tệp và flash… vậy thôi.
  2. Bạn cũng có thể flash ROM stock nói chung (giả sử bạn không tham khảo các ZIP khôi phục ROM stock ban đầu hoặc đã sửa đổi). Điều đó sẽ tốt vì nó xóa mọi phân vùng và làm mới mọi thứ.

Câu trả lời 2:

Nghe này, cả hai cách đều tốt nhưng tôi khuyên bạn nên sử dụng Flash Original Stock Image recovery

Sau khi flash nó, nó sẽ xóa TWRP khỏi hệ thống và flash Stock Recovery ban đầu. quan trọng là Nó sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào vì bạn chưa flash bất kỳ ROM nào !!! ;))


Câu trả lời 3:

bằng cách flash recovery stock thông qua fastboot hoặc nếu oem của bạn (oppo, vivo) bất cứ thứ gì nó được đóng gói trong rom fastboot thì flash rom fastboot.