làm thế nào để bán vé theo mùa trên sơ khai


Câu trả lời 1:

Tôi đoán rằng có một số cách mà nhóm có thể tìm ra:

  1. Có các phần / hàng cụ thể chỉ dành cho người có vé theo mùa.
  2. Nhóm có thể mua vé ngẫu nhiên từ StubHub như một stt.

Nhóm biết vé của bạn được đặt ở đâu. Nếu họ thấy chúng được rao bán trên một trang web mà họ cấm sử dụng, họ sẽ biết.


Câu trả lời 2:

Hầu hết các đội không có thời gian cũng như nhân lực để làm bất cứ điều gì, mặc dù họ thường nói rằng họ sẽ hủy vé mùa của bạn nếu họ phát hiện bạn vi phạm bất kỳ chính sách nào của họ.

Nếu nhóm của bạn có quan điểm tích cực chống lại việc bán vé của bạn, bạn vẫn có thể bán với StubHub, bạn có thể chỉ muốn giữ lại số ghế thực tế khỏi danh sách của mình để chúng không bị cắt.