cách kiếm tiền từ bên ngoài


Câu trả lời 1:

Chuyển tiền trong nước: Khi chuyển tiền đến một quốc gia, do một cá nhân thực hiện và được ghi có vào tài khoản của một cá nhân.

Chuyển tiền ra ngoài, ngược lại với những điều trên. Trường hợp một cá nhân sẽ gửi tiền (chuyển khoản) cho một cá nhân ở quốc gia khác.

Nói chung thuật ngữ này có thể được áp dụng như sau:

Chuyển tiền vào: Tiền đang nhận.

Chuyển tiền ra nước ngoài: Tiền đang được gửi.