làm thế nào để loại bỏ tiếng vang khi công chiếu


Câu trả lời 1:

Bạn có thể tải xuống bản thử giọng adobe Premiere nơi tập trung chỉ để chỉnh sửa âm thanh, nơi bạn có thể loại bỏ tiếng vọng nếu có thể, hãy xem hướng dẫn về chỉnh sửa âm thanh trong chính chuyên nghiệp.


Câu trả lời 2:

Phần lớn, bạn không thể dễ dàng loại bỏ tiếng vọng.

Izotope Rx De reverb có thể giúp ích đặc biệt nếu đó là một giọng đơn lẻ, nhưng nếu đó là âm nhạc, bạn sẽ không thu được gì và các tác phẩm sẽ rất kinh khủng.