cách thay đổi giới hạn chiều cao trong minecraft


Câu trả lời 1:

Có một bản mod cho Minecraft 1.12.2 được gọi là Cubic Chunks. Nó thay đổi cách trò chơi lưu các tệp của nó sao cho một "đoạn" đất không phải là 16x256x16, mà thay vào đó là 16x16x16 và nó cho phép bạn xếp chồng các khối lên nhau, cho phép chiều cao gần như vô hạn. Tôi sẽ tưởng tượng rằng xung quanh mốc 4 triệu, giống như các hướng ngang, sẽ có một biên giới thế giới, nhưng vì bản thân tôi chưa sử dụng bản mod, cũng như chưa đi đến biên giới ngay cả khi chơi tiêu chuẩn, tôi sẽ không biết chắc chắn rồi.