cách tính toán độ giãn dài


Câu trả lời 1:

Mô-đun kéo - Mô-đun của Young hoặc Mô-đun đàn hồi - là một

thước đo độ cứng

của một vật liệu đàn hồi. Nó được sử dụng để mô tả các đặc tính đàn hồi của các vật thể như dây, thanh hoặc cột khi chúng bị kéo căng hoặc nén. Mô-đun kéo được định nghĩa là

"tỷ lệ của

nhấn mạnh

(lực trên một đơn vị diện tích) dọc theo một trục để

sự căng thẳng, quá tải

(tỷ số biến dạng trên chiều dài ban đầu) dọc theo trục đó "

Nó có thể được sử dụng để dự đoán độ giãn dài hoặc độ nén của một vật thể miễn là ứng suất nhỏ hơn cường độ chảy của vật liệu. Sau đó, sẽ tương đối đơn giản để tính toán ngược lại từ các giá trị YM này.


Câu trả lời 2:

Mô đun của Trẻ là Mô đun đàn hồi của vật liệu.

Từ biểu đồ ứng suất-biến dạng, đó là độ dốc của đường cong mà vật liệu vẫn đàn hồi.

Nếu polyme mà bạn đang nghiên cứu, vẫn đàn hồi đến 6Mpa và biến dạng 0,9, thì YM = 6,667 Mpa

Tuy nhiên, bạn cần phải xem thử nghiệm ứng suất để xác định đâu là giới hạn đàn hồi.


Câu trả lời 3:

Không, đường cong ứng suất-biến dạng là phi tuyến tính. E của bạn sẽ tính ra quá thấp. Chính xác hơn để chỉ đoán rằng nó là 200-500 Ksi.

Cập nhật: Tôi đã tìm thấy một số biểu đồ:

Tính chất cơ học của nhựa nhiệt dẻo - Giới thiệu