Bài viết

Cách kết nối Raspberry Pi với Mainflux Thiết lập MQTT trên Raspberry Pi không đầu và kết nối nó với nền tảng Mainflux trên giọt DigitalOcean
Đăng trên 10-12-2019
Cách thiết lập Raspberry Pi của bạn để đặt nhiều ví Tại đây, bạn sẽ học cách thiết lập Raspberry Pi để đặt bất kỳ đồng tiền PoS nào, sử dụng Phore làm ví dụ.
Đăng trên 30-11-2019
Dành cho người mới bắt đầu: Cách thiết lập Trình đọc Raspberry Pi RFID RC522 và ghi dữ liệu trên IOTA Mục đích của tài liệu này là để giải thích quy trình về cách sử dụng đầu đọc RFID và ghi lại dữ l...
Đăng trên 03-11-2019
Cách tạo hộp thông báo bản dựng với Raspberry Pi Bạn có luôn nghĩ rằng sẽ rất vui nếu có thứ gì đó phát ra âm thanh mỗi khi quá trình xây dựng thất bại hoặc việc triển khai hoàn thành? Có nó trên máy ...
Đăng trên 27-10-2019
Súng thật như bộ điều khiển: Cách mang bất cứ thứ gì vào VR I Khănm Christopher O hèHagan, một kỹ sư phần mềm tại @KainosSoftware và tôi đang làm việc trong bộ phận Đổi mới ứng dụng. Tập trung vào các...
Đăng trên 19-09-2019
Hướng dẫn sử dụng Xios Masternode Hướng dẫn thiết lập Masternode cho VPS (Hệ điều hành LINUX) Mục đích của hướng dẫn này là thiết lập một masternode trên VPS.
Đăng trên 03-09-2019